Standarta

Tímto slovem se označuje speciální vlajka či prapor vojenských jednotek nebo hlav států, který existuje pouze v jediném exempláři.

Vlajka prezidenta ČR

Vlajku prezidenta republiky lze užít pouze k označení sídla prezidenta republiky v době jeho přítomnosti v České republice anebo k označení dopravního prostředku jím používaného.

Bojová zástava

Už ve středověku a ještě v novověku byly plukovní prapory ceněnou trofejí a životnost praporečníků v boji zpravidla velmi krátká. Od 19. století přestaly vojenské jednotky bojovat v sevřených formacích a význam praporů od 1. světové války klesl na úroveň symbolických zástav. Zástava se vynáší na veřejná prostranství při slavnostních příležitostech, jako je vojenská přísaha, vojenské přehlídky nebo udílení vyznamenání. Mnozí si jistě pamatují nedávné doby, kdy vojáci základní služby se samopaly střežili bojovou zástavu. Byla to údajně nejdůležitější stráž ve vojenském objektu. Vyfotografování před rozvinutou zástavou útvaru patřilo mezi kázeňské odměny.

Symbolická hodnota vojenských zástav narůstá především s tím, na kolika důležitých místech se pod nimi skutečně bojovalo a kolik toho „prožily a procestovaly“ – příkladem mohou být zástavy československých legií.

Comments are closed.